Apartmány Cechovní

Provozní a všeobecné podmínky pobytu

Provozní podmínky

Vytvoření předběžné rezervace:

Objednat pobyt můžete telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře. Informace o kontaktech najdete na našich webových stránkách v záložce Kontakty.

Závazná rezervace:

Po vytvoření předběžné rezervace Vás požádáme o úhradu 30 % z celkové ceny ubytování. Uhradit můžete na účet na základě zálohové faktury. Další možností je před autorizace Vaší platební karty.

Storno podmínky:

Rezervaci můžete zrušit zdarma do 14 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem zaplatíte 30% z celkové ceny.

Podmínky ubytování:

Domácí zvířata: Domácí zvířata nejsou povolena.

Doba příjezdu: 13 – 20 hodina ( je nutné se dohodnout předem, lze domluvit i jiný čas, pokud je to možné)

Doba odjezdu: 6 – 10 hodina (lze domluvit i jiný čas, pokud je to možné)

Doba vydávání snídaní: 7 – 10 hodina (vždy na domluvě)

Forma snídaní: snídaně dle vašeho přání a chuti.

Při příjezdu Vás požádáme o průkaz totožnosti pro zapsání do knihy hostů a uhradíte zbytek z celkové ceny.

Platba může proběhnout hotově, nebo platební, či kreditní kartou. Požadujeme také vratnou zálohu na klíče, parkovací kartu, případně minibar. Její výše bude závislá na Vámi zvolených službách. Lze ji uhradit v hotovosti, nebo před autorizací Vaší platební karty.

Provozní řád

V ceně ubytování je snídaně, formou vašeho individuálního přání a využívání relaxační místnosti, vybavené finskou saunou a infra saunou. Pro využívání relaxační místnosti je nutná rezervace času.

Službou v ceně ubytování je úklid a výměna prádla při pobytu 4 a více nocí. Úklid budeme provádět 1x za 5 nocí, pouze na základě vzájemné dohody. V jiném případě úklid apartmánu během pobytu neprovádíme.

Nabízíme doplňkové služby: letištní transfer – 6 Kč/km, ostatní transfer – 10 Kč/km, praní a sušení prádla 50 Kč za dávku. Žehlení prádla 150 Kč/hodinu.

Ve vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Máte povinnost svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu. Apartmán při předání zanecháte v neporušeném stavu. Pokud tak neučiníte, máme právo na vyčíslení škody.

Máme uzavřené pojištění na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě na zdraví a majetku.

Ukončení pobytu

Vyhrazujeme si právo ukončit pobyt bez náhrady v těchto případech:

Při zásahu Městské policie nebo Policie ČR.

Při chování neslučující se s dobrými mravy.

Při nedodržování nočního klidu od 22 – 6 hodin.